TillsammansSom affärsutvecklare vet vi att det finns en positiv sida med den stora mängden nyanlända. Nyanlända ger också ett ökat marknadsbehov och en köpvilja av de nya olika tjänster och varor som dessa företag kommer att skapa. Vi ser att arbetsmarknaden har öppnat upp för nya arbets- och investerarmöjligheter de senaste åren, så med detta projekt försöker vi möta samhällets nya behov och fylla ett tomrum på marknaden.

 

 

 

 

Bakgrund

Värdskapet omformar projektdeltagarnas idéer till hållbara affärsidéer. Företagarna utvecklas vidare med hjälp av personlig coachning, affärsutveckling och affärsrådgivning i en redan etablerad arbetsmiljö på Leia företagshotell. Värdskap är ett projekt som integrerar nyanlända och asylsökande i samhället. Värdskap fungerar som en affärsbro mellan den nyanlända och regionens näringsliv. Integrationen kan ske på ett nytt och kreativt sätt för målgruppen, och ge de verktyg som behövs för att bli egenföretagare istället för arbetslös.

För vem?

Leia företagshotell tror att varje person har egna kunskaper och erfarenheter i någon bransch. Detta vill vi framhäva och visa på att alla med kunskap, erfarenhet och en idé kan bli egenföretagare. För att kunna nyttja projektets resurser krävs det bara att deltagaren har en idé och en vilja att lyckas med den. Leia förser deltagarna med logistiska behov och hjälper till med den personliga utvecklingen mot att bli företagare i en affärsmiljö. Coompanion stöttar deltagarna med affärsidéutveckling, affärsrådgivning, samt ett brett nätverk inom näringslivet.

Coompanion

Coompanion finns på 25 platser i hela landet och har över 30 års erfarenhet i Sverige med specifikt fokus på kooperativ företagsrådgivning och affärsutveckling. Coompanion hjälper till med affärsrådgivning och affärsutveckling i projektet.

Leia företagshotell

Leia företagshotell är projektägare. Företaget är ett företagshotell, men en del är också ett socialt företag. Hela företaget är uppbyggt kring det coachande förhållningssättet. Leia ansvarar för företagarutvecklingen och erbjuder handledning och individuell coachning.

Vision

Projektets vision är att berika samhället med olika nya företagare som har internationella erfarenheter och lokal marknadsinsikt, så att vid projektets slut har deltagare integrerats i samhället som företagare.

Kontakt

Rehman Amin
Tel: 073-706 78 18
E-post: rehman.amin@coompanion.se

Lena Söderlind Pettersson
Tel: 073-553 47 38
E-post: lena.sp@foretagshotellet.se

 

Fyra loggor

 

 

 

 

 

TILLV RGB_fri_sv_bla