Cornelia Lohf kommer från Tyskland och bor sedan 22 år i Sverige. Hon är en driven, energisk och kreativ person med styrelseuppdrag i det kvinnliga nationella nätverket Magma samt ambassadörsuppdrag för kvinnors företagande.

På fritiden målar hon på siden eller med akrylfärg. Hon älskar att använda många olika material när hon sätter ihop collagetavlor.

För Cornelia är konst inte bara ett uttryck utan även en del i att kunna mötas på olika plan, på olika språk. Bildspråket kan uttrycka så mycket mer än vad ord kan, menar Cornelia. Konst är helt enkelt ett fantastiskt sätt att kommunicera!

Vernissage Cornelia Lohf