Ingrid Lindelöw Berntson verksamhetsledare för Leia Accelerator, Roland Carlsson, näringslivschef på Umeå kommun, och Annakarin Nyberg, forskare, föreläsare och författare.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rDcpZ4Cxv-o&feature=BFa&list=ULWYFFUuLZ7Hg[/youtube]

Här ställer Ingrid frågor till Annakarin.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rxEPak8akYw&feature=BFa&list=ULwCoSIkQwc8M[/youtube]

Maria Hedblom, Skogstekniska klustret.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VX952fr8CQg&feature=BFa&list=ULGwVec6anpD8[/youtube]

Pia Granström,  kassör i Magma Västerbotten.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kv2BSe5woto&feature=BFa&list=ULVX952fr8CQg[/youtube]

Emanuel Dohi, Dohi Sweden AB.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WYFFUuLZ7Hg&feature=BFa&list=ULrDcpZ4Cxv-o[/youtube]

Anniqa Bjersing, sjuksköterska, alkohol- och drogterapeut och ägare av Eco Care
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GwVec6anpD8&feature=BFa&list=ULrxEPak8akYw[/youtube]