Vilma Säll är en tjugotreårig konststudent på Umeå Konstskola, född och uppvuxen i Viskan utanför Sundsvall. Utställningens utgångspunkt har varit att försöka fånga och romantisera stadslandskapet från den ensamma vandrarens perspektiv, genom färgglada akvarellmålningar och bekanta motiv för dem som rör sig på Umeås cykel och gångvägar.

Instagram: @vilmq