Yodas reception

Yodas reception

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoda tar fart med hjälp av finansiering från Tillväxtverket i programmet Utveckling av samhällsentreprenörskap och sociala innovationer.

Projektet pågår 2014-01-01 till 2014-11-30. Syftet med projektet är att stimulera småföretagare att anställa efter att ha provat på att ta hjälp av praktikanter samt att få ut långtidsarbetslösa i meningsfull sysselsättning som därmed ger deltagarna referenser som på sikt leder till anställning.

Grundidén är att med hjälp av det coachande förhållningssättet skapa en miljö och bygga upp en serviceorganisation på företagshotell, inkubatorer och liknande i Sverige. Där kan långtidsarbetslösa knyta viktiga kontakter och skaffa sig referenser som på sikt leder till anställning.