Ett arbetsintegrerande socialt företag

Leia företagshotell driver en del av företaget som ett arbetsintegrerande socialt företag, så kallat Inhouse, som vi kallar Yoda. Det sociala företaget är väl avgränsat mot resten av företaget. Vi är certifierade som ett arbetsintegrerande socialt företag(www.skoopi.coop ). Yoda är aktiv i nätverket SEFUR.

Här finns en reception, vaktmästeri och administrativ funktion som avlastar företagare.

Här erbjuder vi dig som arbetstränar:

 • Varierande arbetsuppgifter utifrån dina resurser
 • Utvecklingsprogram
 • Kreativ miljö
 • Möjlighet att möta många olika människor och företag
 • Kontakt med många olika branscher
 • Möten med många inspirerande människor

YRKESOMRÅDEN FÖR ARBETSTRÄNING:

Städ/vaktmästare
Receptionist
Konferensservice
lo:bot It-support
Administratör
Säljassistent

Yoda-programmet

Syftet med Yoda-programmet är att öka människors anställningsbarhet och kompetens samt tron på sin arbetsförmåga.

Vi erbjuder meningsfulla arbetsträningsplatser för personer på väg tillbaka från arbetsmarknaden.

Yoda-programmets grund är tron på människans vilja, förmåga och potential. Samt tron att olikheter berikar och bidrar. Vi ser att med arbetsträning, stöd och sammanhang finns möjligheterna att se och använda sin arbetsförmåga på bästa sätt och därmed öka anställningsbarheten.

Kopplat till programmet finns arbetshandledare som fördelar och leder arbetet. Handledarna är utbildade enligt International Coach Federation, ICF. En handledare är även certifierad av ICF.

Meningsfull arbetsträning

Yoda-programmet erbjuder personer med lång tid utan arbete, kontinuerlig och meningsfull arbetsträning i en positiv och kreativ miljö med systematiskt stöd. Syftet är att deltagarna stärker tron på sina förmågor och möjligheter, utvecklar sitt eget kunnande och upptäcker nya förmågor hos sig själv som kan leda till arbete.

Förväntat resultat:

Att deltagarna genom programmet ser och kan använda sin arbetsförmåga på bästa sätt och ökar anställningsbarheten.

Arbetsträningen består av:

 • En arbetsträningsperiod som syftar till en mätbar ökning av anställningsbarheten
 • Yrkesrolls- och personlig utveckling
 • Kompletterande insatser till Arbetsförmedlingens matchning
 • Referens för fortsatt karriär
 • Stora kontaktytor mot både företag, företagare och kunder som finns i Leia företagshotells nätverk
 • Möjlighet till fördjupad arbetsträning med mätinstrument

Programmets innehåll och form

 • Yoda-programmet inleds med en inventering av deltagarens intresse, styrkor och önskningar kring arbete. Deltagarna går igenom sina kan – vill – bör frågor
 • Inventeringen utgör underlag för deltagarens arbetsuppgifter
 • En skriftlig uppdragsöverenskommelse med ”spelregler, förväntningar och arbetsuppgifter görs mellan deltagaren och Yoda
 • Tillsammans med handledaren skrivs ett utvecklingsavtal som stödjer utvecklingen mot ökad anställningsbarhet och personlig utveckling
 • Avtalet är en uppföljningsbar överenskommelse mellan deltagaren, Arbetsförmedlingen och Yoda
 • Under arbetsträningen handleds deltagaren i det praktiska arbetet
 • Leia företagshotells nätverk spelar en stor roll för deltagarna.

Dokumentation och referenser:

Under arbetsträningen dokumenterar handledaren deltagarens framsteg och styrkor. Inför slutet av arbetsträningen sammanfattar handledaren och deltagaren dessa i en utvärdering. Utvärderingen ligger till grund för Leias rapportering till Arbetsförmedlingen eller Umeå kommun. Utvärderingen utgör samtidigt en del av grunden till det sociala bokslutet för Leia företagshotell.

Efter avslutad arbetsträning kan deltagaren använda Yoda som referens. Deltagarna kan också få fler direkta referenser från företagarna som de kommit i kontakt med på Leia företagshotell.